222 313 010
Volejte Po–Pá 10:00–17:00
Košík

Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

Každou část obchodních podmínek vám srozumitelně shrneme hned pod jejím nadpisem. Právní obraty v ní budou napsané o něco jednodušeji a doufáme, že vám to usnadní práci s podmínkami i čas při hledání informací. Tato vysvětlovací část ale není právně závazná.

Jsme společnost Zážitky s.r.o., která vám poskytuje nejlepší zážitky pod sluncem. Abyste si ale mohli zážitek dopřát a nebo ho koupit jako dárek, musíme mezi sebou uzavřít Smlouvu. Smlouvu uzavíráme přes náš Web www.zazitky.cz a její součástí jsou i tyto Podmínky.

Pokud se nás chcete na cokoliv zeptat, ozvěte se na náš e-mail info@zazitky.cz anebo nám zavolejte na naše telefonní číslo 222 313 010.

1.1.

Tyto obchodní podmínky společnosti Zážitky.cz s.r.o., IČO: 282 28 634, se sídlem Lidická 20, Praha 5, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 133 865, tvoří nedílnou součást Smlouvy, kterou Zážitky.cz uzavírají se zákazníky prostřednictvím formuláře umístěného na Webu www.zazitky.cz nebo individuálně. Smlouvou jsou následně vázáni i účastníci Zážitku, protože jsou z ní oprávnění.

1.2. Kontaktní údaje Zážitků.cz

Zážitky.cz s.r.o.
Lidická 20, Praha 5, PSČ: 150 00
IČ: 282 28 634, DIČ: CZ28228634
tel.: 222 313 010
e-mail: info@zazitky.cz

1.3. Základní pojmy

Cena je odměna, kterou je Zákazník povinen zaplatit Zážitkům.cz za Zážitek nebo za Dárkový poukaz
Ceník je ceník navazujících služeb dostupný na www.zazitky.cz/cenik
Dárkový poukaz je poukázka, která opravňuje držitele Dárkového poukazu k využití služeb Zážitků.cz v hodnotě uvedené na Dárkovém poukazu
Podmínky jsou tyto obchodní podmínky
Poukaz na Zážitek je poukázka, na základě které je Účastník oprávněn využít služby Zážitků.cz a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek je Účastník povinen předložit před začátkem Zážitku
Provozovatel Zážitku je třetí osoba, dodavatel Zážitků.cz, který zajišťuje průběh a konání Zážitku
Smlouva je smlouva o poskytování služeb (Zážitku) uzavřená mezi Zážitky.cz a Zákazníkem, předmětem Smlouvy je závazek Zážitků.cz zajistit dodání objednaných služeb – Zážitku a závazek Zákazníka zaplatit Cenu; v případě zakoupení Dárkového poukazu není konkrétní Zážitek při uzavření Smlouvy znám a Zákazník je povinen uhradit Cenu za Dárkový poukaz
Spotřebitel je ten, kdo uzavírá Smlouvu nebo je z ní oprávněn mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého svobodného povolání, Spotřebitelem může být Zákazník i Účastník
Smluvní strany jsou Zážitky.cz, Zákazník a Účastník
Účastník je fyzická osoba (člověk), který se účastní Zážitku
Termín je domluvený a závazný termín (datum) konání Zážitku
Web jsou webové stránky www.zazitky.cz
Zákazník je fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba (např. společnost), která uzavírá se Zážitky.cz Smlouvu; Zákazník a Účastník mohou být ta samá osoba
Zážitek je služba, kterou Zážitky.cz poskytují Zákazníkovi na základě Smlouvy
Zážitky.cz jsou společnost Zážitky.cz s.r.o., IČO: 282 28 634, se sídlem Lidická 20, Praha 5, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 133 865

1.4.

Tyto Podmínky, které mohou být čas od času změněny, se vztahují na služby Zážitků.cz spočívající v poskytování Zážitku, kdy je daný Zážitek objednáván přímo nebo nepřímo on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem i osobně, tedy jak na uzavření Smlouvy ohledně Zážitku, tak na objednání a vystavení Dárkového poukazu.

1.5.

Všechny informace, které Zákazník sdělí Zážitkům.cz, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zážitky.cz zpracovávají osobní údaje Zákazníků i Účastníků. o tom, proč tak dělají a jak osobní údaje chrání, je možné se více dozvědět zde.

2 Jak a kde Zážitek nebo Dárkový poukaz objednat a zaplatit? A jak je to s dopravou?

Objednávka Zážitku je jednoduchá a můžete ji provést přes náš Web, Poukaz na Zážitek vám pak zašleme způsobem, jaký si vyberete.

Hledáte Zážitek pro své blízké, ale nemůžete se rozhodnout, který by se jim líbil nejvíc? Nechte výběr na nich a věnujte jim Dárkový poukaz.

Po té, co vyplníte objednávku, ve které uveďte prosím pravdivé a aktuální údaje, vám zašleme potvrzení. Tím je mezi námi uzavřena Smlouva, vy jste povinni nám zaplatit Cenu za Zážitek nebo Dárkový poukaz a my vám na oplátku poskytneme jeden z nejlepších zážitků vašeho života.

Objednání Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu

2.1.

Objednat Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz je možné prostřednictvím Webu. Web obsahuje všechny potřebné informace o Zážitcích i Dárkových poukazech, i přes to ale mohou Smluvní strany uzavřít Smlouvu za podmínek, které si ujednají individuálně. K Poukazu na Zážitek i Dárkovému poukazu si Zákazník může dokoupit dárkové balení dle možností dostupných na Webu („Dárkové balení“). Pokud není uvedeno jinak, platí pro prodej Dárkového balení stejná pravidla jako pro prodej Poukazu na Zážitek.

2.2.

Vše, co je uvedeno na Webu je pouze informativního charakteru a Zážitky.cz nejsou povinny uzavřít ohledně konkrétního Zážitku nebo Dárkového poukazu Smlouvu.

2.3.

Zážitek nebo Dárkový poukaz je možné si vybrat a objednat na Webu prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o konkrétním Zážitku nebo Dárkovém poukazu, Ceně, způsobu úhrady Ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoří Zákazník objednávku. V objednávce je Zákazník povinen zadat všechny požadované údaje správně a aktuální. K Zážitku je možné objednat i doplňkové služby, pokud jsou dostupné, třeba videozáznam ze Zážitku anebo prodloužení Dárkového poukazu nebo Poukazu na Zážitek.

Po vyplnění objednávky ji Zákazník odešle kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“.

2.4.

Po té, co Zážitky.cz obdrží Zákazníkovu objednávku, potvrdí mu její přijetí e-mailem. Spolu s tímto potvrzením Zážitky.cz zašlou Zákazníkovi tyto Podmínky v pdf. Smlouva je mezi Zážitky.cz a Zákazníkem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena nebo množství objednávaných Zážitků nebo Poukazů na zážitek), jsou Zážitky.cz oprávněny kontaktovat Zákazníka s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je Smlouva mezi Smluvními stranami uzavřena až okamžikem, kdy Zážitky.cz obdrží toto potvrzení.

2.5.

Pokud má být Účastníkem jiná osoba než Zákazník a Zákazník tedy uzavřel Smlouvu ve prospěch třetí osoby – Účastníka, stává se Účastník oprávněnou osobou ze Smlouvy okamžikem, kdy projeví se Smlouvou souhlas, tedy nejpozději okamžikem rezervace Termínu Zážitku.

2.6.

Zákazník je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace. Zážitky.cz neodpovídají za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

2.7.

Po uzavření Smlouvy a zaplacení Ceny zašlou Zážitky.cz Zákazníkovi Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz, a to způsobem, jaký si Zákazník vybral v objednávce.

2.8.

Náklady, které vzniknou Zákazníkovi v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradí Zákazník sám a nijak se neliší od základní sazby jeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

Cena a platební podmínky

2.9.

U Zážitku nebo Dárkového poukazu je vždy uvedena Cena dané položky. Zážitky.cz jsou plátci DPH a Cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v Ceně, nejsou Zážitky.cz povinny s takto zjevně chybně uvedenou Cenou své služby dodat a v případě, kdy již byla uzavřena Smlouva s takto chybně uvedenou Cenou, jsou oprávněny od ní odstoupit.

2.10.

Cena a případné náklady spojené s dodáním Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je možné uhradit následujícími způsoby:

 1. platební kartou online;
 2. rychlým bankovním převodem;
 3. bankovním převodem;
 4. prostřednictvím benefitních systémů;
 5. Dárkovým poukazem.

2.11.

V případě platby Dárkovým poukazem je nezbytné uvést kódy (pořadový i kontrolní) Dárkového poukazu. Pokud Cena převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, je Zákazník povinen doplatit rozdíl v Ceně a hodnotě Dárkového poukazu. V případě, kdy je Cena nižší než hodnota Dárkového poukazu, je Dárkový poukaz platný i po uhrazení Ceny a je možné jej v době platnosti využít na zaplacení další Ceny. Dárkový poukaz se stává neplatným okamžikem, kdy je na úhradu Ceny použita celá jeho hodnota nebo uplynutím lhůty platnosti.

2.12.

V případě platby bankovním převodem je vhodné použít číslo objednávky jako variabilní symbol za účelem urychlení spárovaní plateb.

2.13.

V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Zážitky.cz. V případě platby prostřednictvím benefitních systémů, se Cena považuje za zaplacenou okamžikem zápočtu benefitního systému nebo stravenek. Zážitky.cz vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů.

2.14.

V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet Zážitky.cz. V případě platby prostřednictvím benefitních systémů, se Cena považuje za zaplacenou okamžikem zápočtu benefitního systému nebo stravenek. Zážitky.cz vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů.

Doručení Dárkového poukazu a Poukazu na Zážitek

2.15.

Dárkový Poukaz a Poukaz na Zážitek je možné doručit těmito způsoby nehledě na území:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Pouze na území České republiky pak těmito způsoby:

 1. prostřednictvím Zásilkovny.cz;
 2. kurýrem;
 3. dobírkou;
 4. prostřednictvím České pošty.

2.16.

Termíny doručení uvedené v průběhu vytváření objednávky jsou pouze orientační a Zážitky.cz nijak neručí za jejich dodržení dopravci. Pokud Zážitky.cz nedodají Zákazníkovi Dárkový Poukaz nebo Poukaz na Zážitek do 30 dnů od uzavření Smlouvy, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, ledaže by se Smluvní strany dohodly na pozdějším dodání.

2.17.

Zážitky.cz žádají Zákazníka, aby při převzetí zásilky od přepravce zkontroloval neporušenost obalů. Pokud jsou Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz zjevně poškozené nebo mají poškozené obaly, má Zákazník ideálně ihned řešit takové poškození s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Takovou zásilku nemusí Zákazník od dopravce převzít.

3 Jak funguje Poukaz na Zážitek a Dárkový poukaz?

Poté, co provedete objednávku, vám zašleme Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz. Zkontrolujte si, zda poukazy obsahují všechny potřebné náležitosti. a také si hlídejte dobu platnosti obou poukazů, tu můžete za poplatek prodloužit na http://www.zazitky.cz/mampoukaz. Pokud kupujete Poukaz na Zážitek pro vaše blízké anebo je chcete obdarovat Dárkovým poukazem, i oni budou muset souhlasit s Podmínkami, a to při rezervaci Termínu Zážitku.

3.1.

Poukaz na Zážitek je poukázkou, na základě které je Zákazník nebo Účastník oprávněn využít služby Zážitků.cz a zúčastnit se Zážitku. Poukaz na Zážitek obsahuje jedinečný kód, prostřednictvím kterého Zákazník následně rezervuje konkrétní termín Zážitku.

3.2.

Poukaz na Zážitek obsahuje alespoň tyto údaje:

 1. kód a kontrolní kód;
 2. název Zážitku, pro který platí;
 3. dobu platnosti;
 4. informace o Zážitku - např. lokalitu, počet osob apod.

3.3.

Dárkový poukaz obsahuje alespoň tyto údaje:

 1. kód a kontrolní kód;
 2. hodnotu Dárkového poukazu;
 3. dobu platnosti.

3.4.

Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na Zážitek je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace Termínu Zážitku, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (Účastníka).

3.5.

Poukaz na Zážitek platí 12 měsíců od data jeho vystavení, pokud si Zákazník během objednávkového procesu nepřikoupí delší dobu platnosti, nebo do okamžiku provedení rezervace Zážitku. Dárkový poukaz platí 12 měsíců od data vystavení nebo do okamžiku, kdy je celá jeho hodnota použita na zaplacení Ceny. Za datum vystavení se považuje den uhrazení celé Ceny za daný poukaz. Při zadávání objednávky může Zákazník prodloužit platnost Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu, toto prodloužení je zpoplatněno dle Ceníku a závisí na délce prodloužení platnosti. Poukaz na Zážitek je možné prodloužit pouze jednou. Dárkový poukaz na zážitek prodloužit nelze.

3.6.

V případě ztráty, odcizení nebo zničení tištěného Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu je Zákazník nebo Účastník povinen oznámit to e-mailem Zážitkům.cz. Zákazník nebo Účastník mají právo na vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu v případě, že Poukaz na Zážitek nebyl ještě uplatněn pro rezervaci Zážitku a Dárkový poukaz nebyl uplatněn k uhrazení Ceny. Pro vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu musí Zákazník nebo Účastník znát jejich kódy. Vydání náhradního poukazu je zpoplatněno dle Ceníku.

3.7.

V případě, kdy Zákazník nebo Účastník Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz nevyužijí v době jeho platnosti a neprovedou rezervaci Zážitku nebo nezaplatí Cenu Dárkovým poukazem, nemají právo na vrácení Ceny ani její části ani na vydání náhradního plnění.

3.8.

Zážitky.cz neodpovídají za užití Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu neoprávněnou osobou.

4 Jak Zážitek rezervovat?

Konkrétní Termín Zážitku můžete rezervovat přes náš Web. V tomto článku najdete všechny podrobnosti o rezervaci.

4.1.

Termín konání Zážitku je Zákazník nebo Účastník povinen rezervovat s dostatečným předstihem před požadovaným datem konání Zážitku. Konkrétní doba rezervace Zážitku je uvedena na Poukazu na Zážitek, na Webu nebo v komunikaci Smluvních stran.

4.2.

Rezervace Termínu probíhá tak, že Zákazník nebo Účastník vyplní formulář na Webu, v rámci kterého souhlasí s těmito Podmínkami; pokud nejsou Zákazník a Účastník tatáž osoba, stává se Účastník okamžikem odsouhlasení Podmínek a rezervací Termínu Smluvní stranou Smlouvy. Ve formuláři je třeba uvést kompletní, pravdivé a aktuální údaje všech Účastníků.

4.3.

Zákazník nebo Účastník zadají následně požadavek na Termín Zážitku, kdy

 1. si mohou vybrat konkrétní dostupné datum; kde je Termín možné přímo objednat bez potvrzení s Provozovatelem, Účastník si vybírá z pevných a dostupných termínů. V takovém případě Zážitky.cz ihned provedou rezervaci Termínu dle požadavku Účastníka a Termín mu potvrdí e-mailem. Termín je v tomto případě závazný již zadáním požadavku Účastníka na jeho rezervaci.
 2. uvedou 3 preferovaná data Termínu Zážitku, kdy Zážitky.cz Termín potvrzují ještě s Provozovatelem. V takovém případě Zážitky.cz potvrdí u Provozovatele jedno z preferovaných dat Termínu a odešlou rezervujícímu na e-mail potvrzení o rezervaci tohoto konkrétního jednoho Termínu. Okamžikem odeslání potvrzení Termínu ze strany Zážitků.cz se Termín stává závazným. Po provedení rezervace a sjednání Termínu zašlou Zážitky.cz Účastníkovi e-mailem instrukce k rezervaci, které obsahují veškeré potřebné informace a pokyny k Zážitku. Zážitky.cz dále předají vzájemně kontakty Účastníka a Provozovatele Zážitku pro případy, kdyby byla nezbytná přímá komunikace mezi nimi.

4.4.

Zákazník nebo Účastník je povinen uvádět v rezervaci Termínu pravdivé a úplné informace. Zážitky.cz neodpovídají za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.

5 Storno podmínky, vyšší moc

Mohou se stát neočekávané věci a vy se nebudete moci Zážitku zúčastnit. V takovém případě máte právo na změnu Termínu Zážitku několik dní před jeho konáním – přesná doba záleží na konkrétním Zážitku. Stejně tak jsme v určitých případech oprávněni Termín změnit my. Zde se dočtete vše o změnách termínů a případných dalších poplatcích. Nabízíme také pojištění storna zážitků, víc se dočtete tady.

5.1.

Při registraci Termínu informují Zážitky.cz Účastníka o době (počtu dnů), ve které má Zákazník nebo Účastník právo požádat Zážitky.cz o změnu Termínu. Pokud je to možné zejména s ohledem na kapacitu Provozovatele Zážitku, Smluvní strany sjednají náhradní Termín, který musí nastat do konce doby platnosti Poukazu na Zážitek.

5.2.

Požádá-li Zákazník nebo Účastník o změnu Termínu v kratší lhůtě, než je povolená doba změny Termínu u konkrétního Zážitku před Termínem, a Zážitky.cz budou tento návrh na změnu Termínu akceptovat, je Zákazník nebo Účastník povinen uhradit Zážitkům.cz všechny náklady vynaložené Zážitky.cz v souvislosti s původní rezervací Termínu a se změnou rezervace. Mezi tyto náklady náleží i případné „storno poplatky“ na straně Provozovatele Zážitku. o těchto nákladech Zážitky.cz Zákazníka nebo Účastníka e-mailem informují ještě před provedením změny Termínu.

5.3.

Zákazník nebo Účastník jsou oprávněni požádat Zážitky.cz nejméně jeden pracovní den před Termínem o stanovení náhradního Termínu, pokud se původního Termínu nemohou zúčastnit v důsledku vyšší moci. Zážitky.cz se zavazují vyvinout co největší úsilí o sjednání nového Termínu u Provozovatele Zážitku, pokud Zákazník nebo Účastník písemně doloží Zážitkům.cz nejpozději do 2 pracovních dnů od původního Termínu, v čem spočívá vyšší moc a doklad o tom, že se událost vyšší moci stala.

5.4.

V případě, kdy není možné stanovit náhradní Termín, Zákazník (příp. Účastník) nesouhlasí s doplacením nákladů na změnu Termínu dle čl. 5.2. Podmínek nebo jsou důvody vyšší moci dle čl. 5.3. zjevně účelové nebo nepravdivé, nemá Zákazník (příp. Účastník) nárok na vrácení Ceny, pokud se Zážitku neúčastní. o tom, že k něčemu takovému došlo, informují Zážitky.cz Zákazníka (příp. Účastníka) e-mailem.

5.5.

Pokud nebylo možné Zážitek, u kterého si Smluvní strany ještě nedomluvily Termín, uskutečnit z důvodů vyšší moci, doba platnosti Poukazu na Zážitek ani Dárkového poukazu se o dobu trvání vyšší moci neprodlužuje a Zákazník nemá nárok na vrácení Ceny ani její části. V případě, že by platnost Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu skončila v průběhu trvání nemožnosti poskytnutí služeb z důvodů daných vyšší mocí, nemá Zákazník právo na prodloužení platnosti Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu ani nemá nárok na vrácení Ceny nebo její části.

5.6.

Zážitky.cz jsou oprávněny zrušit Termín Zážitku z důvodů vyšší moci, v takovém případě nabídnou Zákazníkovi nový Termín. V takovém případě má Zákazník právo na sjednání náhradního Termínu nebo má právo od Smlouvy odstoupit, pokud se Termín Zážitku nebo podmínky Zážitku změní podstatným způsobem. Zážitky.cz neodpovídají za škodu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku zrušení Termínu z důvodů vyšší moci.

5.7.

Zážitky.cz jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě zrušení poskytování Zážitku Provozovatelem Zážitku nebo v případě nemožnosti poskytnutí Zážitku za domluvených podmínek - třeba při ukončení spolupráce s Provozovatelem. Pokud k tomu dojde, informují o tom Zážitky.cz neprodleně Zákazníka nebo Účastníka. V takovém případě má Zákazník (příp. Účastník) právo vybrat si z nabídky Zážitků.cz jiný Zážitek v hodnotě původního Zážitku, nebo má právo na vrácení Ceny. Pokud byla Cena uhrazena s využitím Dárkového poukazu, Zážitky.cz přičtou na tento Dárkový poukaz Cenu za Zážitek zpět a nebo vydají nový Dárkový poukaz, pokud platnost původního již uplynula. V případě, že je Cena nově vybraného Zážitku vyšší, je Zákazník nebo Účastník povinen doplatit rozdíl mezi Cenou původního a nového Zážitku. V případě, kdy je Cena nově vybraného Zážitku nižší než Cena původního Zážitku, vystaví Zážitky.cz na rozdíl mezi novou a původní Cenou Zákazníkovi nebo Účastníkovi Dárkový poukaz v dané hodnotě, případně přičtou rozdíl v Ceně na již existující Dárkový poukaz ve vlastnictví Zákazníka nebo Účastníka.

6 Jak Zážitek probíhá?

Nezapomeňte se na Zážitek dostavit včas a přinést si s sebou potřebné doklady i vytištěný Poukaz na Zážitek. Také zvažte, jestli jste způsobilí se Zážitku zúčastnit a jestli vás netrápí třeba nějaká zdravotní omezení.

6.1.

Účastník je povinen se dostavit včas na místo konání Zážitku v den Termínu. V případě, kdy se Účastník na místo konání Zážitku nedostaví včas, je Zážitek považovaný za řádně poskytnutý a Zážitkům.cz i Provozovateli Zážitku za něj náleží Cena v plné výši.

6.2.

Pokud je Účastník mladší 15 let, má povinnost zajistit si pro účast na Zážitku doprovod osoby starší 18 let. Pokud je Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemají Zážitky.cz ani Provozovatel Zážitku povinnost umožnit Účastníkovi účast na Zážitku, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Zážitkům.cz za něj náleží Cena v plné výši. Účast na Zážitku může být omezena i vyšším věkem Účastníka nebo dalšími podmínkami - např. pokud je Zážitek spojen s alkoholem nebo je k účasti na něm potřeba být držitelem řidičského oprávnění.

6.3.

Účastník se může zúčastnit Zážitku na základě předložení platného Poukazu na Zážitek. Bez předložení platného Poukazu na Zážitek nemá Účastník právo na poskytnutí služby, Zážitek se považuje za řádně poskytnutý a Zážitkům.cz za něj náleží Cena v plné výši.

6.4.

Účastník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k účasti na Zážitku (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů oznámí Zážitky.cz nejpozději s potvrzením Termínu. Zážitky.cz nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

6.5.

Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybraného Zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých Zážitků (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost, příp. požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v popisu každého Zážitku a dále jsou uvedeny na Poukazu na Zážitek. Veškerých Zážitků se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Zážitky.cz neodpovídají za škodu, která během Zážitku Účastníkovi vznikne.

6.6.

Účastník odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci účasti na Zážitku při nedodržení pokynů, se kterými byl řádně seznámen před začátkem Zážitku Provozovatelem Zážitku.

6.7.

Zážitky.cz neodpovídají za dodání ani kvalitu služeb, které si Zákazník nebo Účastník přiobjednají při realizaci Zážitku od osoby odlišné od Zážitků.cz.

7 Změna vybraného Zážitku

Pokud jste se rozmysleli, že by se vám líbil jiný Zážitek, než jste si objednali, můžete si vybrat jiný. V této části se dočtete, jak na to.

7.1.

Zákazník nebo Účastník mají právo na bezplatnou změnu Zážitku bez uvedení důvodu po dobu platnosti Poukazu na Zážitek, přičemž toto právo jsou zdarma oprávněni využít pouze jednou. Každá další výměna může být zpoplatněna dle Ceníku. Výměna se provádí online prostřednictvím Webu.

7.2.

V případě, že je Cena nově vybraného Zážitku vyšší, je Zákazník nebo Účastník povinen doplatit rozdíl mezi Cenou původního a nového Zážitku.

7.3.

V případě, kdy je Cena nově vybraného Zážitku nižší než Cena původního Zážitku, vystaví Zážitky.cz na rozdíl mezi novou a původní Cenou Zákazníkovi nebo Účastníkovi Dárkový poukaz v dané hodnotě, případně přičtou rozdíl v Ceně na již existující Dárkový poukaz ve vlastnictví Zákazníka nebo Účastníka.

8 Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Pravděpodobně víte, že jako Spotřebitel máte právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující článek.

8.1.

Tento článek Podmínek se týká pouze odstoupení od Smlouvy Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli.

8.2.

Zákazník – Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od uzavření Smlouvy, pokud se jedná o smlouvu o poskytování služeb. V případě, kdy je předmětem Smlouvy dodání zboží (např. Dárkového poukazu), pak běží lhůta ode dne doručení zboží. Pokud Zážitky.cz posílají Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud Zážitky.cz dodávají Zákazníkovi zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky.

8.3.

Zákazník není oprávněn odstoupit v případech, kdy:

 1. se Zážitek uskutečnil ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy s výslovným souhlasem Zákazníka; za tento souhlas se splněním služeb před skončením lhůty pro odstoupení se považuje provedení rezervace Zážitku s termínem konání před skončením lhůty k odstoupení od Smlouvy;
 2. bylo zboží nebo služby upraveny podle Zákazníkova přání, pro jeho nebo pro Účastníkovu osobu, například pokud si Zákazník objedná individuálně upravený Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek;
 3. je předmětem Smlouvy audio nebo video nahrávka nebo počítačový program, pokud Zákazník porušil originální a zapečetěný obal;
 4. byl Zákazníkovi dodán digitální obsah, který není na hmotném nosiči, a Zákazník souhlasil s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy; tento souhlas uděluje Zákazník při uzavírání Smlouvy;
 5. je předmětem Smlouvy dodání novin, periodik nebo časopisů;
 6. je předmětem Zážitku koupě zboží nebo produktů, které podléhají rychlé zkáze, např. pro domácí degustaci.

8.4.

Zákazník je při odstoupení od Smlouvy oprávněn využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy také jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči Zážitkům.cz.

8.5.

Zážitky.cz vrátí Zákazníkovi částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladům na dodání Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijali. Zákazník je povinen ve stejné lhůtě zaslat Zážitkům.cz Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz, pokud byly doručovány jako tištěné. V případě, že Zákazník uhradil Cenu prostřednictvím benefitního systému a tento systém neumožňuje vrácení peněz na účet Zákazníka, bude hodnota benefitních bodů vrácena zpět na benefitní účet Zákazníka; Zákazník s tímto postupem uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas. Pokud byla Cena Poukazu na Zážitek zcela nebo zčásti hrazena prostřednictvím Dárkového poukazu, přičtou Zážitky.cz Cenu k hodnotě Dárkového poukazu, kterým byla Cena nebo její část hrazena.

8.6.

Poukaz na Zážitek i Dárkový poukaz musí být vráceny kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Zážitky.cz mají právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda Zákazník nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti předmětů, snížení hodnoty Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu. Pokud budou Dárkový poukaz nebo Poukaz na Zážitek poškozeny vlivem nesprávného zacházení Zákazníka, jsou Zážitky.cz oprávněny vrácenou Cenu ponížit o částku, která odpovídá poškození věci. Toto se uplatní zejména u Dárkových balení, které byla rozbalena anebo jinak poškozena.

8.7.

Náklady na vrácení Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu nese Zákazník. Zážitky.cz vrátí Zákazníkovi pouze nejnižší náklady na dodání, které Zážitky.cz nabízí. Zážitky.cz nejsou povinny vrátit Cenu dříve, než jim bude Poukaz na Zážitek nebo Dárkový poukaz doručen nebo než Zákazník prokáže odeslání předmětu na adresu Zážitků.cz.

8.8.

Pokud Zákazník od Zážitků.cz obdržel nějaké bezplatné plnění – dárek, je povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit Zážitkům.cz i toto plnění. Pokud Zákazník tuto povinnost nesplní ani po vyzvání Zážitků.cz, jsou Zážitky.cz oprávněny přidat ho na seznam nespolehlivých Zákazníků a příště mu dárek nezaslat, to ale nemění nic na povinnosti Zákazníka dárek vrátit.

9 Služby pro osoby starší 18 let

Součástí některých Zážitků je i konzumace alkoholu nebo jiných produktů, které jsou určeny pouze pro starší 18 let. V takovém případě věk při uzavírání Smlouvy kontrolujeme a Zákazník pro uzavření Smlouvy musí potvrdit, že je starší 18 let. V případě, kdy Zákazník kupuje Zážitek pro někoho dalšího, musí potvrdit, že je i tento Účastník starší 18 let.

9.1.

V případě Zážitků, které jsou označeny jako „pro osoby starší 18 let“, včetně Zážitků, při kterých dochází k prodeji a konzumaci alkoholu nebo užívání tabákových výrobků, Zážitky.cz pouze zprostředkovávají prodej těchto Zážitků (služeb) a přímým prodejcem těchto služeb je jejich dodavatel, tedy subjekt u daného Zážitku přesně specifikovaný (dále jen jako „Poskytovatel služeb pro starší 18 let“).

9.2.

Vyřizování objednávek, komunikaci se Zákazníkem a Účastníkem (včetně uplatňování práva na odstoupení od Smlouvy), jakož i úhradu služby zajišťují Zážitky.cz jako zástupce Poskytovatele služeb pro starší 18 let. Ustanovení Podmínek se pro prodej těchto Zážitků.cz uplatní obdobně.

9.3.

Nákup Zážitku pro osoby starší 18 let, jejich poskytování a vystavení a využívání Dárkového poukazu na tyto Zážitky jsou povoleny jen osobám starším 18 let. K otevření stránky s takovou službou je oprávněna jen osoba starší 18 let, na což je návštěvník Webu upozorněn při pokusu na takovou stránku vstoupit; návštěvník potvrzením věku před vstupem na takovou stránku stvrzuje, že je starší 18 let. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že je s touto skutečností srozuměn, je starší 18 let a v případě, že je zakoupená služba určena Účastníkovi, je i Účastník starší 18 let.

9.4.

Poskytovatel služeb pro starší 18 let je oprávněn před poskytnutím služby zkontrolovat, zda je Účastník starší 18 let, a to vyžádáním si předložení dokladu totožnosti s datem narození. Při zasílání předmětů, které mohou být při poskytování Zážitku konzumovány nebo užívány, je Poskytovatel služeb pro starší 18 let oprávněn zvolit způsob dopravy, při kterém bude věk osob, které mají zboží převzít, ověřen přímo dopravcem a dopravce má možnost a povinnost dodání zboží osobám mladším 18 let odmítnout.

10 Reklamace

Ze Zážitků chodí Účastníci většinou nadšení a my děláme všechno proto, aby byl jejich Zážitek bezchybný. Kdyby ale bylo i přesto potřeba cokoliv reklamovat, můžete tak učinit nejlépe prostřednictvím e-mailu. V reklamaci uveďte váš kontakt, co a proč reklamujete, prokažte, že jsme vám poskytli službu a uveďte, jak si přejete reklamaci vyřídit. Žádat můžete podle své volby odstranění vady dodáním nové nebo chybějící služby, přiměřenou slevu z ceny, nebo vrácení ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

10.1.

Zážitky.cz odpovídají za to, že Zážitek

 1. je poskytnutý bezvadně;
 2. má takové vlastnosti, jaké si Smluvní strany ujednaly, a pokud takové ujednání chybí, pak má takové vlastnosti, které Zážitky.cz popsali nebo které mohl Účastník s ohledem na povahu služby očekávat;
 3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zážitky.cz však neodpovídají za subjektivní hodnocení Zážitku ze strany Účastníka.

10.2.

Účastník nebo Zákazník zašle reklamaci e-mailem nebo písemně na adresu Zážitků.cz. K reklamaci je Účastník povinen uvést:

 1. jeho kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 2. prokázání uzavření Smlouvy (nejlépe přiložením dokladu o zaplacení apod.).

10.3.

Při uplatnění reklamace zašlou Zážitky.cz reklamujícímu elektronické potvrzení, ve kterém uvedou datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a kontaktní údaje reklamujícího. Vadu musí reklamující vytknout do šesti měsíců od převzetí plnění (konání Zážitku).

10.4.

Reklamující může dle své volby požadovat u vady, která je odstranitelná:

 1. dodání chybějící služby; nebo
 2. přiměřenou slevu.

10.5.

U neodstranitelné vady má reklamující právo na slevu z Ceny anebo na vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy, kdy Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Účastník je oprávněn požadovat vrácení Ceny na svůj vlastní účet a pro tyto účely na něj postupuje práva z vadného plnění a Účastník s tím rovněž souhlasí a bere na vědomí, že je oprávněn reklamovat poskytnuté služby (Zážitek) sám.

10.6.

Reklamující je při uplatnění reklamace povinen sdělit Zážitkům.cz, jaký způsob reklamace si zvolil. Změna volby bez souhlasu Zážitků.cz je možná jen tehdy, kdy reklamující žádal o nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

10.7.

V případě, kdy Zážitky.cz prokážou, že reklamující o vadě Zážitku věděl nebo ji sám způsobil, nejsou povinni jeho nároku vyhovět.

10.8.

Reklamující není oprávněn reklamovat Zážitek z důvodu, pro který byl zlevněn.

10.9.

Zážitky.cz vyřídí reklamaci a vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s reklamujícím nedohodnou jinak.

10.10.

Reklamace Dárkového poukazu probíhá obdobně jako reklamace Zážitku dle těchto Podmínek.

10.11.

Reklamující, který je Spotřebitel, má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění reklamace. Je však nezbytné toto právo uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak mu toto právo nemusí být přiznáno.

11 Závěrečná ustanovení

V této části podmínek najdete vše, co se jinam nevešlo. Třeba to, že se smlouva řídí českými zákony a máme živnostenské oprávnění. Jsme také oprávněni obchodní podmínky měnit i doplňovat.

11.1.

Všechna práva k Webu a veškerým materiálům (např. Poukaz na Zážitek, Dárkový poukaz apod.), včetně stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Zážitkům.cz. Je zakázáno je jakkoliv kopírovat, upravovat nebo jinak používat bez souhlasu Zážitků.cz.

11.2.

Zážitky.cz nenesou žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku užití Webu v rozporu s jeho určením.

11.3.

Podmínky jsou v českém jazyce a práva a povinnosti Smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou bude obsahovat mezinárodní prvek, platí, že se také řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem Zážitků.cz jako poskytovatele služeb. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z platných předpisů. Práva a povinnosti výslovně neupravená v uzavřené Smlouvě a v těchto Podmínkách se řídí občanským zákoníkem.

11.4.

Zážitky.cz nejsou jako poskytovatel služeb vázány žádnými kodexy chování. Zážitky.cz jsou k poskytování služeb oprávněny na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Zážitky.cz podléhají též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5.

Pokud je Zákazník nebo Účastník Spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Zážitky.cz vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zážitků.cz poprvé. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.7.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 2. 11. 2023. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. To znamená, že Smlouva uzavřená podle předchozího znění Podmínek se řídí tímto starším zněním.

11.8.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

V Praze dne 2. 11. 2023

Znění obchodních podmínek účinných od 1. 4. 2021 do 1. 11. 2023 najdete zde.

Na heureka.cz máme
100 % spokojenost zákazníků.

Co si o nás myslí

Vše umíme pojistit

Jeden nikdy neví. Máme
nejvyšší úrazové pojištění
z nabídky zážitkových
agentur.
Copyright 2024. Zážitky na celý život Sitemap